NATUURLEXICON


Zeebaars

Dicentrarchus labrax


De Zeebaars Dicentrarchus labrax is een roofvis die zich onder meer voedt met wormen, krabben, garnalen, kreeftjes, vissen en inktvissen.

De Zeebaars is geslachtsrijp vanaf 4 jaar. Hij heeft dan een lengte van 35 tot 42 cm.

De populaties van deze vis zijn de laatste jaren achteruit gegaan.

Home