NATUURLEXICON


Zeeboontje

Echinocyamus pusillus


Het Zeeboontje Echinocyamus pusillus heeft een diameter van 1 cm. De schaal is wit met een vijfpuntig stermotief aan de rugzijde.

Dit diertje leeft in het zand, vlak onder het oppervlak en leeft van kleine diertjes en kiezelwieren die voorkomen in de holtes tussen de zandkorrels.


Home