NATUURLEXICON


Zeeforel

Salmo trutta trutta


De Zeeforel Salmo trutta trutta is zeer dicht verwant aan de Beekforel Sulmo trutta fario.

Het is een in Vlaanderen en Nederland verdwenen vis. Hij trekt tussen oktober en januari vanuit de zee naar de rivieren om er in de grindbodem te paaien. De jongen komen in het voorjaar uit en trekken naar zee.  Zijn voedsel bestaat uit vis, vlokreeftjes, insecten en wormen.

Het ontbreken van vispassages en de opwarming van het water door het lozen van koelwater hebben een negatieve invloed op de stand van deze vissoort.


Home