NATUURLEXICON


Zeegroene Ganzevoet

Chenopodium glaucum


De Zeegroene Ganzevoet Chenopodium glaucum groeit op open, min of meer vochtige, stikstofrijke grond. We vinden deze plant in wegbermen, op mesthopen en op drooggevallen bodems van oude rivierarmen.

Deze plant bloeit van juni tot de eerste vorst met groene bloemen die in pluimen staan. De bladeren zijn veervormig ingesneden.


Home