NATUURLEXICON


Zeegroene Rus

Juncus inflexus


De Zeegroene Rus Juncus inflexus groeit op voedselarme en stikstofrijke plaatsen op klei, kalkhoudende leem, kalkrijk duinzand of krijt.

Deze plant is niet bestand tegen zure omstandigheden. Ze groeit best op grond die door tijdelijk of blijvend hoog water arm is aan zuurstof. We vinden deze soort langs waterkanten, op vochtige weilanden en langs sloten.

Deze soort heeft een blauwgroen uitzicht. In juni en augustus staan de bruine of groene grasbloemen in bloei. De bladeren zijn lijnvormig.

Home