NATUURLEXICON


Zeekool

Crambe maritima


De Zeekool Crambe maritima is een zeldzame plant van het kustgebied. We vinden ze op strandduintjes, keienstranden, kustkliffen, embryonale duinen, dijkbeschoeiingen en vloedmerken op het strand, vooral op plaatsen waar het zand door rottende wieren is bemest. Deze soort is op Europees niveau bedreigd.

Deze plant houdt het op de standplaats meestal niet lang uit omdat de groeiplaats onderhevig is aan regelmatige veranderingen.

De plant bloeit in juni en juli met witte bloemen die in trossen staan. De grote koolachtige bladeren zijn eivormig en/of veervormig ingesneden. De wortel is een knol. De vruchten zijn hauwtjes.

Het is één van de waardplanten van het Groot Koolwitje Pieris brassicae.

Als gevolg van de klimaatopwarming dreigt er in de kustgebieden een toenemende verzilting van landbouwgronden op te treden. Het kweken van wilde, zouttolerante gewassen zoals Zeekool kan in dit opzicht in de toekomst mogelijk belangrijker worden. De smaak van Zeekool is licht bitter, koolachtig en zilt.  

Home