NATUURLEXICON


Zeekweek

Elytrigia atherica


De Zeekweek Elytrigia atherica, ook Strandkweek genoemd, groeit langs het strand, op zeedijken, rond de aanspoelgordel en in ruigtes aan de rand van schorren.

Deze soort bloeit van juni tot augustus met groene grasbloemen die in aren staan. De bladeren zijn lijnvormig. De plant bezit een wortelstok.  

De jonge spruiten van deze plant worden graag door vee gegeten.  

Home