NATUURLEXICON


Zeemansliefje

Cereus pedunculatus


Het Zeemansliefje Cereus pedunculatus is een zeeanemoon, met talrijke zuignapjes en tentakels.

Deze soort komt voor op stenen, rotsen en mosselen, op een geringe diepte.

Home