NATUURLEXICON


Zeemkleurig Hazenoor

Otidea alutacea


Het Zeemkleurig Hazenoor Otidea alutacea is een zakjeszwam met een onregelmatig golvend komvormig gelig vruchtlichaam met een diameter tot 5 cm.

Deze zwam komt voor tussen strooisel op humusarme tot humeuze zand-, leem- of kleibodems in loofbossen.

Home