NATUURLEXICON


Zeepier

Arenicola marina


De Zeepier Arenicola marina is een ringworm van 15 tot 40 cm lang. Hij bezit meestal 13 paar rode kieuwen. De Zeepier maakt een U-vormige gang in het zand. Deze gang heeft een diepte van 30 cm. Hij komt zeer algemeen voor op slikken en wadbodems. Hij neemt voedselrijke modder op.

Vaak vindt men de opvallende hoopjes uitwerpselen van deze pier op zandstranden. De pier verzwelgt het zand, verteert het aanwezige voedsel (detritus en algen) en deponeert de rest aan de oppervlakte.

Deze soort komtop het strand soms in groepen van 50 of meer exemplaren per vierkante meter voor. Het is een schakel in de voedselketen.   

Deze pier wordt vaak door sportvissers gebruikt als lokaas.

Home