NATUURLEXICON


Zeepkruid

Saponaria officinalis


Het Zeepkruid Saponaria officinalis komt vooral op zandige gronden voor, zoals in duinen. De bloemen gaan ’s avonds open en lokken door hun kleur en geur nachtvlinders en overdag ook hommels en bijen.

De plant wordt ook in tuinen gekweekt en verwildert soms in stedelijke gebieden.


Home