NATUURLEXICON


Zeepostelein

Honkenya peploides


De Zeepostelein Honkenya peploides is een zeldzame plant van strand en duinen. We vinden deze soort in de aanspoelgordels op zand- en keienstranden, in embryonale duinen en op kunstmatige substraten in de invloedssfeer van de zee, zoals in de voegen van zeedijken.

Het is een bladsucculent. De bladeren zijn voorzien van speciale waterweefsels. De soort verdraagt goed overstuiving. Ze wordt vrijwel niet door insecten bezocht. De bestuiving gebeurt door de wind of door zelfbestuiving. De plant bloeit in juni en juli met wit-groene bloempjes die in bijschermen staan.

De bloemen groeien vanuit de bladoksels en vorken van de stengels. De bladeren zijn glanzend groen, ongesteeld en vlezig. Uit de stengels komen er zowel bloeiende als niet-bloeiende scheuten. De doosvruchtjes met de zaadjes hebben drie kleppen. De plant wordt 5 tot 25 cm hoog. Ze kan stikstof binden en beschikt over een wortelstok. Deze soort is goed bestand tegen langdurige droogteperiodes. De dikke bladeren beschermen de plant tegen uitdroging.    

De plant heeft regenwater nodig om te ontkiemen omdat het grondwater te zout is.

De Zwarte Duinsnuittor Otiorrhynchus atroapterus voedt zich onder meer op deze plant.  

Home