NATUURLEXICON


Zeepzwam

Tricholoma saponaceum


De Zeepzwam Tricholoma saponaceum is een mycorrhizavormende zwam van naald- en loofbomen, vooral van Eik-soorten Quercus species en dennen, soms van Beuk Fagus sylvatica.

Deze zwam is vooral te vinden in bossen, lanen en wegbermen op een zeer voedselarme zand- en leembodem. De zwam is gevoelig voor vermesting.

Home