NATUURLEXICON


Zeereep


De zeereep wordt gevormd door de buitenste duinen langs de zeekust. Het zand kan er bij harde wind sterk stuiven. Tussen de begroeiing komen er veel onbegroeide zandplekken voor.  

Home