NATUURLEXICON


Zeerus

Juncus maritima


De Zeerus Juncus maritimus  is een soort van het kustgebied die voorkomt op enigszins zoute, natte grond en ook wel in (ontzilte) duinvalleien. In de buurt is er zoet water nodig. Het is een soort met een langlevende zaadvoorraad.

De plant bloeit van juni tot augustus met bruine grasbloemen, die in speren staan. De bladeren zijn lijnvormig.


Home