NATUURLEXICON


Zeevenkel

Crithmum maritinum


De Zeevenkel Crithmum maritinum is een zeldzame plant die voorkomt in (embryonale) duinen, op het strand, op zeedijken en steenglooiingen. De zaden worden namelijk door de zee aangevoerd. Deze plant haalt stikstof uit aangespoelde wieren die aan het wegrotten zijn en ook uit opspattend zeewater. Deze soort is bestand tegen wijzigingen van het zoutgehalte.

De Zeevenkel  bloeit van juli tot oktober met witte of gele bloempjes. De bladeren zijn dubbel geveerd samengesteld.  

De soort breidt zich sinds halverwege de jaren 1980 uit in Vlaanderen en Nederland. In het binnenland ontbreekt deze plant volledig.


Home