NATUURLEXICON


Zeeweegbree

Plantago maritima


De Zeeweegbree Plantago maritima is een zeldzame plant. De soort groeit op vochtige, ziltige, slikkige bodems en zeedijken. Het is een soort van pioniersvegetaties en gesloten vegetaties van lage schorren op een brakke tot zilte bodem.

De plant bloeit van mei tot september met witte bloemen in aren. De bladeren zijn lijnvormig.

Ze bezit een penwortel.  

Home