NATUURLEXICON


Zeewering


Een zeewering is een meestal uit natuursteen (graniet, basalt, zandsteen) opgetrokken steenglooiing aan de basis van zeedijken, strekdammen en havendammen.

Home