NATUURLEXICON


Zeewolfsmelk

Euphorbia paralias


De Zeewolfsmelk Euphorbia paralias is een plant die we aantreffen in het kustgebied, vooral in embryonale duinen en helmduinen.

Deze soort vormt zijstengels aan de stengelvoet op plaatsen waar het zand stuift. Het zand blijft steken tussen de vele zijstengels, waardoor de plant wordt verankerd.

Deze plant bloeit van mei tot juli met groene bloemen die in schermvormige trossen staan. De bladeren zijn langwerpig en enkelvoudig.

Het is een waardplant van de Wolfsmelkpijlstaart Hyles euphorbiae (vlinder).

Home