NATUURLEXICON


Zeggedoorntje

Tetrix subulata


Het Zeggedoorntje Tetrix subulata is een tamelijk zeldzame sprinkhaan met een lengte tot 12 mm. De doorn van het halsschild loopt zeer ver naar achteren door. De achtervleugels lopen iets langer door dan de doornspits.

Deze soort komt algemeen voor in vochtige gebieden, bijvoorbeeld langs oevers van slootjes, ook op drooggevallen plaatsen en op veen en klei in vochtige duinen.

Deze sprinkhaan beschikt over korte, schubvormige voorvleugels, maar kan goed vliegen met de achtervleugels.

Het voedsel is vooral plantaardig.


Home