NATUURLEXICON


Zeggezakspin

Clubiona juvenis


De Zeggezakspin Clubiona juvenis is een spin die meestal voorkomt in verruigde rietlanden en ook in andere moeras- en zeggevegetaties en in strooisel.

Home