NATUURLEXICON


Zeldzaamheid


Zeldzaamheid is een subjectief criterium voor het weinig voorkomen van bepaalde planten- of diersoorten in een bepaald gebied.

Of een plant of dier zeldzaam is, is altijd afhankelijk van de grootte van het gebied.

Lokaal kan een soort talrijk voorkomen (algemeen), maar op Vlaams of Nederlands niveau zeldzaam zijn.

Een plant of dier kan zeldzaam zijn, omdat het aan de rand van het verspreidingsgebied leeft, omdat het zeer specifieke groei- of leefomstandigheden verlangt of omdat het als gevolg van milieuvervuilende omstandigheden sterk in aantal achteruit is gegaan. Sommige dieren of planten zijn overal zeldzaam.

Zij behoren dan vaak tot de groep van planten en dieren die met verdwijnen bedreigd worden.

Home