NATUURLEXICON


Zeldzame Grasspringspin

Evarcha laetabunda


De Zeldzame Grasspringspin Evarcha laetabunda is een spin die voorkomt in droge heidevegetaties, met veel open plekken naakt zand, of bedekt met korstmossen.

Home