NATUURLEXICON

Home


Zelfmedicatie


Zelfmedicatie is het verschijnsel waarbij dieren door middel van een bewuste voedselkeuze vermijden dat ze ziek worden.

Grazers bijvoorbeeld doen aan zelfmedicatie door het eten van planten die stoffen bevatten die wormen verdrijven (Boerenwormkruid, Bijvoet, Kraailook, Rolklaver-soorten of Wilde Cichorei).