NATUURLEXICON


Zemelige Brandplekbekerzwam

Peziza echinospora


De Zemelige Brandplekbekerzwam Peziza echinospora heeft een zittend, beker- tot schotelvormig vruchtlichaam, met een diameter tot 70 mm.

Deze zwam groeit op brandplaatsen.

Door het verbod om in bossen hout te stoken is de soort fel achteruitgegaan en vrij zeldzaam geworden.

Home