NATUURLEXICON


Zesstreepuil

Xestia sexstrigata


De Zesstreepuil Xestia sexstrigata  is een vlinder die houdt van vochtige gebieden. Men vindt de vlinder vooral in bosranden, ruigten en graslanden.

De rupsen leven vooral op grassen, zoals Glanshaver Arrhenaterum elatius.

Deze vlinder wordt vooral in augustus gezien.

Home