NATUURLEXICON


Zestienpuntlieveheersbeestje

Tytthaspis sedecimpunctata


Het Zestienpuntlieveheersbeestje Tytthaspis sedecimpunctata, ook Zestienstippelig Lieveheersbeestje genoemd, is een algemeen lieveheersbeestje met een lengte tot 3 mm. De dekschilden zijn roomwit en dragen 3 vlekken.

De soort komt van maart tot september vooral voor in droge en zonnige biotopen zoals wegbermen en taluds, droge schraalgraslanden, heidegebieden, spoorwegterreinen en ruigtes. Hij leeft er op verschillende kruidachtige planten; minder op bomen en struiken.

De overwintering gebeurt vooral in strooisel, lage vegetatie en in muurspleten.

Hij voedt zich met meeldauwschimmels, pollen, bladluizen en mijten. De kever komt vaak in grote aantallen voor.  


Home