NATUURLEXICON


Zesvlekmuisspin

Phaeocedus braccatus


De Zesvlekmuisspin Phaeocedus braccatus is een spin die voorkomt onder stenen, tussen strooisel en in de zon op droge heide en kalkgraslanden.

De spin heeft een mierachtig uiterlijk, vermoedelijk ter afschrikking van mogelijke predatoren.  


Home