NATUURLEXICON


Zevenster

Trientalis europaeus


De Zevenster Trientalis europaeus is een zeldzame plant in Vlaanderen en Nederland. Ze groeit in bossen, vooral naaldbossen en berkenbossen en in venige heiden. De bodem waar de plant groeit is zuur. De groeiplaatsen liggen vaak ver uit elkaar. De Zevenster is een relictsoort uit vroegere koudere periodes.   

De plant wordt 5 tot 20 cm hoog en bloeit van mei tot juli met langgesteelde witte bloemen. De bloemen zijn meestal zeventallig. De rijpe vruchten splitsen zich in 5 delen. De plant heeft een enkele onvertakte stengel; soms zijn er twee dunne stengels die uit een bladerkrans ontspringen met aan elke stengel een bloem en enkele kleine blaadjes.

De bovenste bladeren staan in een krans.  

Home