NATUURLEXICON


Zijden Galgspin

Dipoena inornata


De Zijden Galgspin Dipoena inornata komt voor in droge heidegebieden op heideplanten en andere lage vegetatie, soms op de grond of onder stenen.

Home