NATUURLEXICON


Zilte Schijnspurrie

Spergularia marina


De Zilte Schijnspurrie Spergularia marina is een zoutminnende plant die van nature thuishoort op vochtige kale kwelders of schorren, op zilte graslanden en groene stranden. De plant bezit vlezige, met een waslaagje bedekte bladeren.

Indien deze plant te veel water zou verdampen, zou het zoutgehalte zo sterk stijgen, dat de plant dit niet zou overleven.

Door het overdadig gebruik van strooizout op onze wegen, komt deze plant in Vlaanderen en Nederland reeds in verschillende stedelijke milieus voor.  

 

Home