NATUURLEXICON


Zilte Waterranonkel

Ranunculus baudotii


De Zilte Waterranonkel Ranunculus baudotii groeit vooral in brak water en komt bij ons voor aan de zeekust. Het is de enige Waterranonkel-soort die in brak water kan groeien. We vinden de plant op zeeklei of duinzand in brak of zoet, stilstaand en zeer voedselrijk water, zoals bemest water van veedrinkpoelen, slootjes langs weilanden en duinplassen.

Ze kan tegen het tijdelijk droogvallen van de groeiplaats. In het binnenland wordt ze snel verdrongen door andere planten. De bloei valt van mei tot augustus. De bloemen zijn wit-geel gekleurd en staan alleen. De bladeren zijn handvormig ingesneden of samengesteld.

Home