NATUURLEXICON


Zilte Zegge

Carex distans


De Zilte Zegge Carex distans is een zeldzame Zegge-soort, die bij ons vooral in het kustgebied voorkomt, meerbepaald op vochtig, slibhoudend zand, op open tot grazige plaatsen op klei, op zilte strandvlakten, in brakke duinvalleien en op vochtige grazige plaatsen. De soort gedijt goed in zoet-zout-contactmilieus.

Deze grassoort bloeit in mei en juni en heeft lijnvormige bladeren.

Home