NATUURLEXICON


Zilt Torkruid

Oenanthe luchenalii


Het Zilt Torkruid Oenanthe luchenalii is een zeldzame plant van oevers van brak water, schorren  en zilte (polder)graslanden. De plant komt voor aan de zeekust op plaatsen die alleen bij stormvloed onder water komen en dus beïnvloed worden door het zoute water.

Deze plant heeft een zwakke stengel en groeit veel tussen grassen en andere planten ter beschutting tegen wind en begrazing. De bladeren zijn lang en smal en hebben een grijzige kleur.

Home