NATUURLEXICON


Zilver


Zilver kan irritatie aan de ogen, de huid, de ademhalingswegen en het spijsverteringsstelsel veroorzaken. Bij blootstelling aan deze stof is er gevaar voor cumulatieve effecten.

Zilver zal in het milieu aanwezig zijn als elementair zilver of als zilververbinding. De meeste zilververbindingen zijn in water onoplosbaar. Zilvernitraat en zilverfluoride zijn vrij goed oplosbaar; en de zilveroxiden, -carbonaten en –sulfaten zijn relatief oplosbaar.

Zilver(verbindingen) kunnen in oppervlaktewater vooral gebonden worden aan zwevende stoffen en sedimenten.

In water hebben zilver(verbindingen) een giftig effect op micro-organismen. De toxiciteit voor vissen wordt door een grotere hardheid van het water verlaagd.

Home