NATUURLEXICON


Zilveren Blaaskop

Conops quadrifasciatus


De Zilveren Blaaskop Conops quadrifasciatus is een parasitaire vlieg. Deze vlieg heeft een lange proboscis (zuigsnuit).

De vlieg foerageert vaak op schermbloemen en composieten (zoals Jacobskruiskruid).

Blaaskopvliegen parasiteren op hommels.

De larven van de Zilveren Blaaskop groeien op als endoparasiet van de Steenhommel Bombus lapidarius.  

Home