NATUURLEXICON


Zilveren Fluitje

Megachile leachella


Het Zilveren Fluitje Megachile leachella is een behangersbij met een lengte van 8 tot 11 mm.

Het vrouwtje heeft een zilverbruin uiterlijk. De buikschuier is wit gekleurd maar kan door het stuifmeel rood of geel lijken. Op tergiet 6 zijn er twee witte viltvlekken. Het achterlijf is sterk gebandeerd.  

Het vrouwtje produceert tijdens het vliegen een hoge zoemtoon, vandaar de Nederlandse naamgeving.

Het mannetje heeft opvallend groene ogen. Bij het mannetje is tergiet 6 witviltig behaard en de achterrand ervan is getand met een zestal naast elkaar gelegen doorntjes. De dijen vertonen aan de buitenzijde een dunne, gele lengtestreep.

Deze zeldzame bij kan van eind mei tot eind augustus worden gezien in droge duingraslanden en stuifzandgebieden. In duinen kan deze bij plaatselijk vrij talrijk voorkomen.

De soort overwintert als prepop. De bij nestelt solitair,  soms in grote aggregaties van wel 1000 individuen, in bestaande holtes zoals in hout of droge stengels. Soms graaft het vrouwtje zelf een nest in weinig begroeide zandgrond.

De bij bezoekt bloemen van verschillende planten, zoals Gewone Rolklaver Lotus corniculatus, distel-soorten Cirsium/Carduus species en Slangenkruid Echium vulgare.

Het is een gastheerbij van de Duinkegelbij Coelioxys mandibularis, een koekoeksbij en waarschijnlijk ook van de Rosse Kegelbij Coelioxys rufescens, de Slanke Kegelbij Coelioxys elongata, de Gewone Kegelbij Coelioxys inermis en de Schubhaarkegelbij Coelioxys afra.

Home