NATUURLEXICON


Zilveren Krieltje

Paragus pecchiolii


Het Zilveren Krieltje Paragus pecchiolii is een vrij brede zweefvlieg met 3 paar zilveren haarbandjes op het achterlijf. De haarbandjes op het achterlijf zijn bij het vrouwtje niet altijd duidelijk.

De zweefvlieg kan van begin mei tot half september worden gezien in broekbossen, kalkgraslanden en wegbermen. De vlieg komt vaak voor op zandgronden met weinig bloeiende planten.

De larve voedt zich met bladluizen op diverse kruidachtige planten, onder meer ook landbouwgewassen, en struiken.  

Home