NATUURLEXICON


Zilveren Maan

Boloria selene


De Zilveren Maan Boloria selene is een zeer zeldzame dagvlinder van schrale, bloemrijke, vochtige gras- en hooilanden in de buurt van broekbossen. Als voornaamste waardplant wordt het Moerasviooltje Viola palustris genoemd.

De aanwezigheid van kapvlakten in vochtige bossen zijn belangrijk. Moerasviooltjes, die als waardplant dienen, gaan achteruit door vermesting en ontwatering. Mits een goed beheer van de leefgebieden waardoor het Moerasviooltje en nectarplanten toenemen, is een verdere toename van deze soort goed mogelijk.          

De vlinder heeft een vleugelspanning tot 4 cm en vliegt van mei tot september.

De bovenzijde is roodgeel met zwarte zigzagbanden. Een rij punten lopen evenwijdig met de vleugelrand. De achtervleugel is afgezoomd met zwarte oranje puntjes. De onderzijde van de achtervleugel is voorzien van parelmoerachtige vlekken. De vlinder is vaak met opengespreide vleugels op Kruipend Zenegroen Ajuga reptans te vinden.   

De rups is donkergrijs en heeft achter de kop 2 lange horens.

De waardplanten van de rupsen zijn het Moerasviooltje en ook het Hondsviooltje Viola canina.  

De pop hangt in mei of juni aan de stengel van een viooltje of een andere plant in de buurt hiervan. De vlinder kent één generatie per jaar.

De belangrijkste bedreigingen voor deze soort zijn vermesting, verdroging, verruiging en verbossing. Een gefaseerd maaibeheer en een aangepaste waterhuishouding zijn voor deze soort van groot belang.

Home