NATUURLEXICON


Zilveren Spieswesp

Oxybelus argentatus


De Zilveren Spieswesp Oxybelus argentatus, ook Viltige Spieswesp genoemd, is een gedrongen graafwesp. Het achterlijf heeft een witte tot bleekgele tekening. De midden- en achterpoten zijn overwegend roodbruin en voorzien van gele vlekken. De wesp meet 5,5 tot 10 mm. De beharing is opvallend zilverachtig. Deze wesp wordt gekenmerkt door een geel achterschildje dat in het midden is voorzien van een lange, zwarte, spitse doorn.

Deze wesp komt van begin juni tot half september voor in zandige gebieden zoals duinen, heiden en dennenbossen.

Het nest wordt, vaak groepsgewijze, gemakt in mul zand.

De prooien zijn viltvliegen, onder meer de Zandviltvlieg Acrosathe annulata. De prooien worden met een steek verlamd en aan de angel gespiest en zo in de lucht naar het nest worden vervoerd.

Als parasieten zijn de Gewone Mierwesp Smicromyrme rufipes en de dambordvlieg Metopia argyrocephala bekend.  

Home