NATUURLEXICON


Zilverhaver

Aira caryophyllea


De Zilverhaver Aira caryophyllea is een plant die groeit op een droge, matig voedselarme zandgrond. We vinden deze soort vooral in bermen, langs spoorwegen, in graslanden en graanakkers, ook als pioniersplant op aangevoerd zand, op een zonnige, open plaats.

Het is een kleine plant die bloeit in mei en juni met witte of groene grasbloemen. De bladeren zijn lijnvormig.

Deze soort wordt bij toenemende bemesting weggeconcurreerd door snel groeiende planten.

Home