NATUURLEXICON


Zilverkopgitje

Cheilosia uviformis


Het Zilverkopgitje Cheilosia uviformis is een bruinachtige zweefvlieg met zwart-oranje poten en borstels op de achterrand van het schildje. Het mannetje heeft een karakteristieke lengtegroef op het voorhoofd. Het vrouwtje heeft licht behaarde ogen. De zweefvlieg vliegt van half april tot begin juni.

Deze vlieg komt voor in uiteenlopende biotopen, van droge duinbossen tot stadsparken en voedselarme graslanden in veengebieden. De vlieg vertoont een duidelijke voorkeur voor overgangen van kruidenvegetaties naar opgaand bos.

Bij het bloembezoek kiest deze zweefvlieg vooral voor gele bloemen, zowel composieten als boterbloemen.  

Home