NATUURLEXICON


Zilverschoon

Potentilla anserina


Zilverschoon Potentilla anserina groeit op ruigten en stranden, tussen gras, vaak op veel betreden, vochtige plaatsen en aan waterkanten.

Het is een algemene kosmopoliet. De bodem van de groeiplaats is stikstofrijk. We vinden deze plant dan ook vaak op kippenerven en ganzenweiden.

Deze plant wordt 5 tot 20 cm hoog en bloeit van mei tot augustus.

De bladeren zijn oneven geveerd en aan de onderkant zilverachtig behaard. De stengels kruipen en vormen op de knopen wortels.

De zaden worden verspreid door mens en dier, via de modder van de groeiplaatsen.

Home