NATUURLEXICON


Zoemertje

Stenobothrus lineatus


Het Zoemertje Stenobothrus lineatus  komt vooral voor in kalkgraslanden met een open en korte grasmat, ook soms in verlaten steengroeven en op heidevelden. Het geluid bestaat uit een toe- en afnemend gesnor.   

De voorvleugels dragen een duidelijke witte vlek. De halskielen zijn gebogen.

De soort gaat sterk achteruit op verschillende van haar huidige vindplaatsen (2009).

Home