NATUURLEXICON


Zoete Kers

Prunus avium


De Zoete Kers Prunus avium is een boom die tot 20 m hoog kan worden. Hij komt in de vrije natuur voor op lemige, voedselrijke, vochtige grond in lichte bossen, hakhout en aan bosranden. Veel van de gekweekte soorten stammen van deze soort af. De soort werd vroeger door de Romeinen naar onze streken gebracht.  

De boom bloeit in april en mei met witte bloemen. De boom is een zeer goede nectar- en stuifmeelbron die vooral Honingbijen Apis mellifera, hommels, zandbijen en metselbijen aantrekt.  

De bladeren zijn eirond en hebben 2 rode honingklieren aan de steel.

De bast van de boom is roodbruin, dwarsgestreepte door kurkporiën. De vruchten zijn ongeveer 1,5 cm groot en staan in juli aan de boom. Het zijn langgesteelde helrode steenvruchten (kersen). De gladde, ronde steen wordt omgeven door zoet vruchtvlees.

Het vruchtvlees wordt graag gegeten door de Spreeuw Sturnus vulgaris. De Appelvink Coccothraustes coccothraustes kan zelfs de steen openbreken. Ook de Wielewaal Oriolus oriolus is dol op kersen.

De zaden (kersenpitten) worden door vogels en zoogdieren verspreid.

Het is één van de waardplanten van de vlinder Sleedoornpage Thecla betulae.

Het is tevens de waardplant van de Kersenbladwesp Caliroa cerasi.


Home