NATUURLEXICON


Zoetwaterpissebed

Proasellus meridianus


De Zoetwaterpissebed Proasellus meridianus is een zoetwaterkreeftachtige. De soort is verwant aan de andere pissebed-soorten. Hij komt niet alleen voor in zoet maar ook in brak water. Hij is grijsblauw tot bruin gekleurd. De ogen bestaan uit donkere ocellen. De kop heeft een donkere tekening die aan de achterrand overgaat in een vrij scherp afgelijnde, bijna trapeziumvormige lichte vlek. De ademhaling gebeurt door middel van kieuwen.

Door het sterk afgeplatte lichaam gaat het dier niet drijven.  

Het mannetje meet tot 9 mm. Het vrouwtje meet tot 8 mm. De kreeftachtige beweegt zich behulp van 14 pootjes rond over de bodem en voedt zich met verschillende dode planten en diertjes die zich op de bodem bevinden.

Het diertje is dus een echte opruimer van afvalstoffen in het water.

Home