NATUURLEXICON


Zoetwatervlokreeft

Gammarus pulex


De Zoetwatervlokreeft Gammarus pulex behoort tot de vlokreeften. Deze vormen met meer dan 3600 soorten wereldwijd de grootste groep onder de kreefachtigen.

Deze kreeftachtige meet 12 tot 15 mm en heeft een smal grijsgeel, min of meer licht doorlatend, gekromd en afgeplat  lichaam. Hij leeft in schone sloten en vijvers. De soort verschuilt zich vaak in spleten.   

Deze vlokreeft komt algemeen voor in kalkhoudend water met veel planten, waarmee hij zich voedt.

De soort is zeer in trek bij Forel-soorten Salmo species.

Home