NATUURLEXICON


Zomerbitterling

Blackstonia perfoliata


De Zomerbitterling Blackstonia perfoliata groeit op open plaatsen, veelal op de grens van zilt en zoet. De vindplaatsen situeren zich vooral in de duinen op een vochtige, humusarme en kalkrijke zandgrond.

Van juli tot oktober staan de gele bloemen in bijschermen. De bladeren zijn eivormig.

Home