NATUURLEXICON


Zomerhangmatspin

Neriene radiata


De Zomerhangmatspin Neriene radiata is te vinden in beschaduwde, lage begroeiing, vooral in zomen van droge loofbossen.

Home