NATUURLEXICON


Zomerklokje

Leucojum aestivum


Het Zomerklokje Leucojum aestivum komt voor in natte riviergraslanden, moerassige graslanden, rietlanden en oeverruigten, vaak in zones die af en toe met rivierwater overspoeld worden.

Deze giftige plant behoort tot de leliefamilie en lijkt wat op een Sneeuwklokje Galanthus nivalis, maar is duidelijk groter. Ze bloeit van april tot juni met 2 tot 9 knikkende, klokvormige witte bloemen met groene vlekjes aan de rand. De wortel is een bol. De zaden zijn bolrond, glanzend zwart en worden tot meer dan een halve cm groot. De plant groeit vaak in grote pollen, liefst op zonnige, soms licht beschaduwde plaatsen in een natte, meestal voedselrijke humeuze grond (meestal klei, vaak wat venig, soms leem, zand of zavel). De plant staat vaak in de schaduw (vaak onder populierenaanplanten), want de bloemen kunnen niet zo goed tegen de warmte.  

Het Zomerklokje komt in Vlaanderen nog slechts op enkele plaatsen voor, zoals in de valleien van de Grote en de Kleine Nete, in Klein-Brabant, in Oudenaarde en in Waregem.

De soort is gevoelig voor de verruiging van rietlanden. Ook verdroging speelt deze plant parten.

Home